Posts Tagged ‘Jane Birkin’

Birkin e Jane Birkin, como as duas musas fashion se cruzam no mundinho da moda.