Posts Tagged ‘estilo’

Birkin e Jane Birkin, como as duas musas fashion se cruzam no mundinho da moda.